อัพเดต!! วิธีทำให้ ทุกสไลด์ ใน PowerPoint สามารถเล่นเพลงเดียวได้จนจบ

วิธีทำให้ทุกสไลด์ สามารถเล่นเพลงดียวได้จนจบ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างเป็น Microsoft Office 2013 นะคะ เนื่องจากตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่ คิดว่าใน Microsoft Office 2010 ก็คงไม่ต่างกันเท่าไร มาเริ่มกันเลยค่ะ

1.  คลิกที่ Insert เลือก

2. คลิกที่ Audio > เลือก Audio on My PC

11-12-2557 17-20-49

3. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ คลิก Insert

11-12-2557 17-21-21

4. คลิกที่รูป ลำโพง แสดงขึ้นมา เลือก PLAYBACK

5. คลิกที่ Play in Background เพื่อให้เพลงเล่นจนจบ

11-12-2557 17-22-35

6. จากนั้นคลิกเลือกสไลด์ทีละตัว หรือ ทั้งหมด ก็ได้ จากทางด้านซ้ายมือ (ในที่นี้ขอเลือกทั้งหมด) โดยการคลิกที่สไลด์แรกแล้วกด Ctrl + A

7. คลิกที่ Transitions ทำการเลือก Effect ตามที่ต้องการ

8. จากนั้นทำการกำหนด ระยะเวลาในการแสดงของสไลด์ ในช่อง Duration ใส่ตามต้องการ

11-12-2557 17-24-21

 

 

****แนะนำเพิ่มเติม >>> การที่จะทำให้เพลงและการแสดงสไลด์เล่นให้ลงตัว ขึ้นอยู่กับการกำหนดระยะเวลาของสไลด์ ในข้อ 8 

Advertisements

การบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบ Access 2002-2003 Database

การบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบ Access 2002-2003 Database

วิธีการบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบ Access 2002-2003 Database

1. คลิกปุุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกและประกาศ (Save & Publish) > Access 2002-2003 Database

 

1

 

2. เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูล

3. กำหนดชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

 

2

การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ใน Access 2010

การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ใน Access 2010

การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลใหม่

การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นมาใช้งานครั้งแรกนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> บันทึก (Save)

 

1

 

2. เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูล

3. กำหนดชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

 

2

การเปิดไฟล์ฐานข้อมูลใน Access 2010

การเปิดไฟล์ฐานข้อมูลใน Access 2010

วิธีที่ 1 การเปิดฐานข้อมูลด้วยปุ่ม แฟ้ม (File) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> เปิด (Open)

 

1

 

2. คลิกเลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม เปิด (Open)

2

 

วิธีที่ 2 การเปิดไฟล์ที่ถูกเปิดใช้งานล่าสุด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดขึ้นมา

 

3

 

2. ไฟล์ฐานข้อมูลที่เลือกไว้ก็จะแสดงขึ้นมา

ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ใน Access 2010

ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ใน Access 2010

ก่อนจะเริ่มทำงานในฐานข้อมูล เราควรมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในหน้าต่างการทำงานฐานข้อมูลนั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในหน้าต่างฐานข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบของฐานข้อมูลใน Access 2010

 

1. แถบชื่อ = ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่เปิดใช้งาน

2. ปุ่ม แฟ้ม (File) = ใช้จัดเก็บเมนูคำสั่งต่าง ๆ เช่นเดียวกับปุ่ม Office ในโปรแกรม Microsoft Access 2007

3. แถบเมนู = ใช้แสดงเมนูคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม

4. ริบบอน = ใช้แสดงไอคอนเครื่องมือที่ต้องใช้งานบ่อย ๆ

5. พื้นที่การทำงาน = ใช้แสดงรายการทำงานต่าง ๆ ในฐานข้อมูล

6. Navigation Pane = ใช้แสดงรายชื่อออบเจ็กต์ในฐานข้อมูล

7. ปุ่มควบคุม Windows = ใช้ควบคุมการเปิด – ปิด หน้าต่างฐานข้อมูล

8. แถบสถานะการทำงาน = ใช้แสดงสถานะการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล ใน Access 2010

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล ใน Access 2010

การสร้างไฟล์ฐานข้อมูลด้วยไอคอน ฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database)

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) > ฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database)

2. กำหนดชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

3. คลิกปุ่ม สร้าง (Create)

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล 1

 

4. ฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งาน

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล 2

 

การสร้างไฟล์ฐานข้อมูลจาก แม่แบบ (Template) ของโปรแกรม

เป็นการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมาจากรูปแบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลจาก แม่แบบ (Template) ของโปรแกรมนั้น ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) > ตัวอย่างแม่แบบ (Sample template)

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล 3

 

2. เลือกรูปแบบฐานข้อมูลที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม สร้าง (Create)

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล 4

 

4. จะปรากฏฐานข้อมูลตามแบบที่ได้เลือกขึ้นมา

การเริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล 5

 

คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรม Microsoft Access 2010

คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรม Microsoft Access 2010

ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการสร้างฐานข้อมูล ก่อนอื่นต้องมาเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างฐานข้อมูลเสียก่อน โดยในส่วนแรกนี้เราจะมากล่าวถึงคุณสมบัติของโปรแกรมMicrosoft Access 2010 ที่จะใช้สร้างฐานข้อมูลกัน

1. มีการจัดเก็บเครื่องมือ และไอคอน ให้อยู่ในรูปแบบของริบบอน เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

2. การสร้างฟิลด์ สามารถจัดเก็บรูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยสามารถสร้างฟิลด์ที่เก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่า

3. สามารถจัดเก็บไฟล์ได้มากกว่า 1 ประเภท และมากกว่า 1 ไฟล์ในฟิลด์ของเรคคอร์ดเดียวกัน

4. สามารถทำงานร่วมกับ Windows SharePoint Services เพื่อการติดต่อกับฐานข้อมูลได้

5. สามารถบันทึกออบเจ็กต์ฐานข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ XML เพื่อนำไฟล์ฐานข้อมูลไปใช้งานได้ โดยที่ยังรักษารูปแบบเดิมของไฟล์ข้อมูลไว้

 

คุณสมบัติพิเศษของ Microsoft-Office-Access-2010