การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word 2010

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word 2010

ในการสร้างเอกสารขึ้นมาแล้ว หลังจากที่ป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงไปแล้ว เพื่อให้เอกสารมีความสวยงาม และสมบูรณ์มากขึ้น ก็ควรจะมีการกำหนดรูปแบบของเอกสารให้ตรงกับความต้องการในการนำไปใช้งาน

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ก่อนการพิมพ์

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรในเอกสารนั้น สามารถทำได้ทั้งก่อน และหลังพิมพ์ข้อความ ซึ่งแต่ละลักษณะมีดังนี้

 1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์เพื่อเริ่มการพิมพ์
 2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
 3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ
 4. เมื่อพิมพ์ข้อความขึ้นมา รูปแบบตัวอักษรก็จะปรากฏเป็นไปตามที่กำหนด

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลังการพิมพ์

 1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอัก
 2.  คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
 3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่่ต้องการ
 4. ข้อความจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรตามที่เลือก

[ BACK ]

Advertisements

การบันทึกเอกสารให้ใช้ได้กับ Word 97-2003 ใน Word 2010

การบันทึกเอกสารให้ใช้ได้กับ Word 97-2003 ใน Word 2010 

การบันทึกเอกสารแบบ Word 97-2003 นั้นเป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อนำไปเปิดในโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน 97-2003 ซึ่งการบันทึกไฟล์ในลักษณะนี้ ทำได้ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกเป็น (Save As)
 2.  เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
 3.  กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร
 4.  กำหนดชนิดของไฟล์ให้เป็น Word 97-2003 Document
 5. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

[ BACK ]

การบันทึกเอกสาร ใน Word 2010

การบันทึกเอกสาร ใน Word 2010

หลังจากที่เราพิมพ์งานแล้ว เราก็ย่อมมีการจัดเก็บเอกสารนั้นไว้สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไปด้วย ซึ่งการบันทึกเอกสารนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ซึ่งเราต้องเลือกบันทึกเอกสารให้เหมาะกับการนำไปใช้งานด้วย

การบันทึกเอกสารใหม่

 1.  คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึก (Save)
 2.  เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
 3. กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร
 4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

การบันทึกเอกสารแบบสำเนา

การบันทึกเอกสารแบบสำเนา เป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปิดไฟล์เอกสาร หรือไฟล์สุญหาย เป็นต้น ซึ่งการบันทึกไฟล์ลักษณะนี้ทำได้โดย

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกเป็น (Save As)
 2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
 3. กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร
 4.  คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

[ BACK ]

การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน ใน Word 2010

การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน ใน Word 2010

การจัดวางหน้ากระดาษของเอกสาร สามารถทำได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้

 1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
 2. คลิกเลือก การวางแนว (Orientation) แล้วเลือกแนวการจัดวางหน้ากระดาษตามที่เราต้องการ

เพียงเท่านี้เอกสารก็จะถูกจัดวางตามแนวหน้ากระดาษที่กำหนด

[ BACK ]

การกำหนดขนาดกระดาษ ใน Word 2010

การกำหนดขนาดกระดาษ ใน Word 2010

ปกติแล้วขนาดกระดาษที่เราเรียกขึ้นมาใช้งานนั้น โปรแกรม Microsoft Word 2010จะกำหนดขนาดกระดาษให้เราไว้ที่ A4 โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถกำหนดขนาดกระดาษใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
 2. คลิกเลือก ขนาด (Size) แล้วเลือกขนาดกระดาษตามที่เราต้องการ

กำหนดขนาดของกระดาษเอง

เราสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ครับ หากว่าเราไม่พอใจกับที่โปรแกรมให้มา หรือไม่ตรงกับงานพิมพ์ของเรา โดยขั้นตอนมีดังนี้ครับ

 1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
 2. คลิกปุ่ม ขนาด (Size) > ขนาดกระดาษเพิ่มเติม
 3. ที่แท็บ กระดาษ เราสามารถกำหนด ความกว้าง และความสูง ได้ตามใจเราเลยหล่ะครับ

[ BACK ]

การเพิ่ม และลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนใน Microsoft Word 2010

การเพิ่ม และลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนใน Microsoft Word 2010

บนแถบเครื่องมือด่วนนั้น เมื่อเราเปิดขึ้นมาครั้งแรก โปรแกรมจะแสดงคำสั่งบางคำสั่งมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากเราต้องการเพิ่ม หรือลบไอคอนคำสั่ง ก็สามารถทำได้ตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้

การเพิ่มไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกปุ่มลูกศรบนแถบเครื่องมือเร่งด่วน แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการ จากภาพจะลองเพิ่มปุ่ม อีเมล เข้ามา
 2. คำสั่งที่ได้เลือกก็จะแสดงขึ้นมาบนแถบเครื่องมือเร่งด่วน แล้วหล่ะครับง่ายมาก ๆ เลยเนอะ

การลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกเมาส์ขวาไอคอนที่ต้องการลบ แล้วเลือกคำสั่ง เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน (Remove from Quick Access)

[ BACK ]

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010

โปรแกรม Microsoft Word 2010 มีรูปร่างหน้าตา และส่วนประกอบของโปรแกรมที่เหมือน และแตกต่างจาก Microsoft Word 2007 ดังภาพด้านล่างนี้1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่ได้เปิดขึ้นมา
2.แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย
3.ปุ่ม File (แฟ้ม) = เป็นส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายกับปุ่ม Office ใน Microsoft Office 2007 คือ จัดเก็บคำสั่งที่ใช้ในการทำงานเอกสาร เช่น New Open Save และ Print เป็นต้น
4.ปุ่มควบคุม = เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเปิด หรือปิดหน้าต่างโปรแกรม
5.ริบบอน (Ribbon) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานกับเอกสาร
6.พื้นที่การทำงาน = เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นภายในเอกสาร
7.แถบสถานะ (Status Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงจำนวนหน้ากระดาษ และจำนานตัวอักษรที่ใช้ในเอกสาร

[ BACK ]